ووشو

در مجمع فدراسیون ووشو چه گذشت؟

مسئولان ورزش کشور در مجمع عمومی سالیانه فدراسیون ووشو از عملکرد این رشته تمجید کردند و ووشو را از پیروز ترین رشته های ورزشی کشور دانستند.

28 مرداد 1398